Löpande bokföring

Alla företag är unika.

Det viktiga är att det skall vara enkelt att vara företagare, bokföringen skall vara översiktlig och att man följer lagens krav.

Vi hjälper er att lägga upp ett system för er löpande bokföring på ett optimalt sätt som är anpassat efter era behov och krav.

Vår specialitet är ”det digitala flödet”