Bokslut och deklaration

Bokslutet är företagarens kvitto på det man gjort under året.

Ska man ändra på något, investera i nya maskiner eller kanske anställa några mer medarbetare. Det är många frågor som ska besvaras. Bokslutet är ett viktigt dokument som många är intresserade av att ta del av tex banker, investerare, leverantörer mm

I deklarationen presenterar man ett resultat för skatteverket som man har för avsikt att betala skatt på. Vi hjälper er att planera ert resultat så ni betalar rätt skatt vid rätt tillfälle.