Löner och HR

Att vara företagare och ha anställda kräver mycket av företagaren.

De anställda vill ha rätt lön vid rätt tillfälle. Dessutom vill de flesta ha ett sjyst anställningsavtal som talar om vilka förhållanden som skall gälla mellan företagaren och den anställde.