Granblommans Redovisning AB

Löpande bokföring

Det viktiga är att det skall vara enkelt att vara företagare, bokföringen skall vara översiktlig och

Bokslut och deklaration

Bokslutet är företagarens kvitto på det man gjort under året.

Löner och HR

Att vara företagare och ha anställda kräver mycket av företagaren.